Zmiany w VAT i podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie zmiany w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług wprowadzone ustawą z 16 listopada 2012 roku „o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”.

Budzącym największe emocje jest przepis ograniczający prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych nieopłaconych faktur. Odpowiednie przepisy zostały wprowadzone zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i od osób fizycznych. Zgodnie z nowymi regulacjami „W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku) ..., i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.” Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Według oczekiwań ustawodawcy, nowe przepisy sprzyjają wierzycielom, bo kara dla dłużnika w postaci wyższego podatku dochodowego skłoni ich do szybszego regulowania zobowiązań. Dłużnik nie zechce ponosić konsekwencji wyższego podatku i zrobi wszystko, by możliwie szybko uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela.

W myśl nowych przepisów koszty z tytułu zakupu towarów lub usług, będą wielokrotnie korygowane w ślad za realizacją płatności, niezbędne będzie bieżące kontrolowanie płatności i ewentualne korygowanie kosztów podatkowych. Jednak nasi klienci mogą mieć pewność, że nasze oprogramowanie finansowo - księgowe jak i wiedza merytoryczna naszych pracowników pozwolą w sposób prawidłowy kontrolować przeterminowane zobowiązania co pomoże uniknąć nieprawidłowego zaliczenia faktur do kosztów uzyskania przychodów..

Nasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24