Nowe terminy wystawiania faktur !!!

Od stycznia 2014 r. zmianie ulegają terminy, w jakich możliwe będzie wystawianie faktur VAT. Wprowadza się ogólną zasadę, że fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, a w przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty - nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Nowy termin odnosi się również do faktur zaliczkowych dokumentujących część zapłaty. Zmiany dotyczące terminu wystawiania faktur zapewnią podatnikom możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Zmiana ta uprości dokumentowanie transakcji. Nie będzie problemu, aby podatnik na jednej fakturze zawarł wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Nasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24