Dla prywatnych właścicieli nieruchomości

   Nasza firma w swojej ofercie przewidziała także usługi skierowane dla prywatnych właścicieli. Wszystkie wymogi oparte są na Ustawie o podatku dochodowych od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991r. Zakres usług obejmuje:

  • usługi księgowości prowadzone na zasadach wymienionych powyżej

  • wystawianie rachunków i faktur VAT

  • naliczanie odsetek za ewentualne nieterminowe wpłaty za użytkowanie lokali

  • tworzenie dokumentów do przelewu zobowiązań

  • aktualizacja i korygowanie rejestrów zakupu i sprzedaży lokali

  • sporządzanie deklaracji podatkowej miesięcznej i rocznej, związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników w imieniu właściciela

  • sporządzanie kartotek najemnców za określone okresy

  • tworzenie rocznych raportów przychodów i kosztów nieruchomościNasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24