Dla spółdzielni mieszkaniowych

     Prowadzenie rachunkowości spółdzielni mieszkaniowej jest jednym z ważniejszym aspektów funkcjonowania tej jednostki. Poprawnie wykonywana daje pełną możliwość dokonywania rozliczeń mediów oraz kosztów, które związane są z eksploatacją i utrzymaniem. Co więcej prawidłowo wykonywana księgowość daje całkowitą kontrolę nad płatnościami i pozwala na skuteczne i efektywne inwestowanie w jednostki, które spółdzielnia swoim zasięgiem obejmuje. Nasza firma z zakresu usług księgowych odnośnie spółdzielni mieszkaniowych proponuje takie oferty jak:

  • wystawianie rachunków i faktur VAT dla: właścicieli lokali, najemców, posiadaczy spółdzielczych praw, kontrahentów

  • rozliczania i naliczania odsetek za zaleganie z opłatami za lokal

  • powiadamianie właścicieli, posiadaczy praw oraz najemców i kontrahentów o stanie rozrachunków ze spółdzielnią mieszkaniową

  • przygotowywanie dokumentów związanych z przelewami bankowymi

  • rozliczania procesów budowy środków trwałych, przenoszenia praw spółdzielczych do lokali

  • tworzenie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali, w tym: raporty finansowe zgodne z artykułami Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994r., raporty obrotów i sald ksiąg rachunkowych; raporty faktur otrzymanych przez poszczególne składki; raporty nadpłat i zobowiązań; kartoteki posiadaczy lokali

  • tworzenie audytów i weryfikacji ksiąg rachunkowych

  • tworzenie opinii z zakresu prawa bilansowego i podatkowego

    Wszystkie raporty, rozliczenia, sprawozdania oparte na zasadach zapisanych w ustawie o rachunkowości z dn. 29 wrzesnia 1994r. Nasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24