Dla wspólnot mieszkaniowych

Każdy zarząd wspólnot mieszkaniowych, nie tylko w Warszawie, nałożony ma obowiązek prowadzenia rachunkowości. Wspólnoty mieszkaniowe stosują uproszczone przepisy dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Polega to na raportowaniu przychodów, kosztów i środków pieniężnych oraz prowadzeniu rozrachunków związanych z tymi działaniami. Dla klientów, którzy nie do końca odnajdują się w świecie zasad prowadzenia działalności wspólnoty mieszkaniowej, przygotowaliśmy ofertę usług księgowych, która składa się z:

 • usług ewidencyjnych, które przeprowadzone są na podstawie zasad księgowości zawartych w Ustawie o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r.,
 • dostarczania zestawień i raportów oraz odbiór dokumentów potrzebnych to wyrobienia tychże zestawień z biura wspólnoty,
 • wystawiania dla właścicieli rachunków i faktur VAT,
 • naliczania i rozliczania odsetek, które pobierane są za nieterminowe wpłaty zaliczek,
 • rozliczania okresowego mediów na podstawie spisów stanów licznika dostarczonych przez administratora,
 • powiadamiania właściciela o stanie rozliczeń za media,
 • przygotowywania dokumentów odnośnie przelewu zobowiązań,
 • sporządzania deklaracji podatkowych, raportów do ZUS w oparciu o aktualne wymogi,
 • obecności na rocznym spotkaniu sprawozdawczym,
 • tworzeniu kartotek właścicieli lokali,
 • sporządzeniu rozliczeń rocznych, które były wnoszone przez właścicieli lokali,
 • obserwacji terminów płatności,
 • informowaniu właścicieli lokali o stanie opłat na ich kontach,
 • analizie sald rozrachunków,
 • stworzeniu gospodarczego planu wspólnoty.

Księgowość na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie

Mając na uwadze powyższy zakres obowiązków, jaki spoczywa na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, biuro księgowe A&K Virtus Warszawa oferuje księgowość wspólnot mieszkaniowych w atrakcyjnych cenach, co w znacznym stopniu usprawni zarządzanie wspólnotą i pomoże zadbać zarówno o wypełnienie niezbędnych procedur finansowych, jak i o spełnienie potrzeb mieszkańców – członków wspólnoty mieszkaniowej. Prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej wymaga nieustannego zgłębiania wiedzy na temat zmieniających się przepisów. Pragnąc odciążyć zarządy wspólnot mieszkaniowych, biuro księgowe A&K Virtus oferuje usługę kompleksowego prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych na terenie całej Warszawy.Nasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24