Dla zarządców nieruchomości

         Zarządcy nieruchomości także muszą prowadzić księgi rachunkowe oparte na zasadach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992r. W tym zakresie świadczymy usługi takie jak:


  • wystawianie rachunków i faktur VAT

  • rozliczanie i ewentualne naliczanie odsetek za nieterminowe opłaty

  • powiadamianie właścicieli lokali o stanie rozrachunków

  • tworzenie dokumentów do bankowych przelewów

  • tworzenie deklaracji w imieniu osoby prawnej odnośnie: deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych, rozliczeń, które związane są z ubezpieczeniami społecznymi pracowników

  • tworzenie kartotek najemców za określone okresy

  • tworzenie rozliczeń rocznych, które wnoszone są przez najemców lokali

  • sporządzanie rocznych raportów z przychodów i kosztów nieruchomościNasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24