Kadry i płace

obsługa kadr

       By Twoja firma prosperowała prawidłowo, i aby obsługa pracownicza była przeprowadzana rzetelnie, musisz mieć w niej ustalone, takie kryteria jak:


 • obsługa kadr

 • sporządzanie sprawozdań z list płac, przelewów honorariów, za wykonaną pracę, naliczania wynagrodzeń z osobowych lub nieosobowych funduszy

 • rozliczanie pozostałych umów o pracę, czyli umów o dzieło, zlecenie czy kontraktów

 • sporządzanie i aktualizowanie kartotek pracowników, akt osobowych

 • tworzenie umów o pracę, aneksów, przyjmowanie wypowiedzeń oraz wydawanie świadectw pracy

 • sporządzanie zeznać rocznych do celów podatkowych ( PIT 11, PIT 8B, PIT 40)

 • sporządzania deklaracji dla ZUS i rozliczeń związane z tymi deklaracjami

 • tworzenie korekt odnośnie wyprowadzania zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • tworzenie raportów dla Głównego Urzędu Statystycznego

 • tworzenie deklaracji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • tworzenie i sprawdzanie deklaracji podatkowychNasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24