Karta podatkowa

karta podatkowaKarta podatkowa przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, które prowadzone są w formie indywidualnego lub spółki cywilnej, świadczącej usługi na rzecz osób fizycznych. Jest najprostsza formą rozliczeń, ponieważ nie wymaga od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych do odpowiednich Urzędów Skarbowych, wpłacania zaliczek na rzecz podatku dochodowego. Jednakże Karta podatkowa nakłada na podatnika obowiązek wypełniania szeregu ustalonych wymogów. Usługi prowadzone w zakresie karty podatkowej:
  • sprawdzania dokumentów i deklaracji

  • tworzenie zapisów zakupu i sprzedaży VAT

  • tworzenie deklaracji VAT

  • tworzenie deklaracji podatkowych

  • przygotowywanie i wykonywanie przelewów do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej

  • w przypadku kontroli US lub ZUS reprezentowanie klientaNasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24