KPiR Warszawa

KPiR

KPiR to powszechnie używany skrót do wyrażenia: Księga Przychodów i Rozchodów. Jest to ewidencja, która pokazuje przedsiębiorcy przychody i rozchody jego firmy. Na jej na podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Jest to księgowość prowadzona przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie i osoby fizyczne, które za ubiegły rok obrotowy nie osiągnęły przychodów wyższych niż 1.200.000 euro netto. Nasza firma oferuje usługi związane z księgą przychodów i rozchodów, świadczone na rzecz firm z Warszawy, m.in.:

  • sprawdzanie dokumentów w kierunku formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów, środków trwałych, wartości niematerialnych, przebiegu pojazdów,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych, takich jak: rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie wewnątrzwspólnotowych transakcji,
  • tworzenie deklaracji podatkowych od towarów i usług: VAT – 7, VAT – 7K, VAT – UE,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • tworzenie deklaracji PIT,
  • reprezentacja klienta podczas kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy, ZUS,
  • doradztwo księgowe.

Komu zlecić KPiR w Warszawie?

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Obowiązek, którego przestrzegać należy w sposób sumienny, mając na uwadze rzetelność zapisów i umieszczanych w księdze wartości. Aby KPiR prowadzona była w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, nasze warszawskie biuro podatkowe A&K Virtus zapewnia kompleksową obsługę księgi przychodów i rozchodów firmom z Warszawy i okolic.Nasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24