Ryczałt

ryczałt

  Ryczałt podatkowy to uproszczona metoda naliczania podatku, bez konieczności ustalania podstawy wymiaru tego podatku. Ta forma rozliczeń określa, iż podatek płacony jest od osiągniętego przez spółkę lub osobę przychodu, bez możliwości pomniejszenia tego podatku o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Ważnym aspektem tego rodzaju naliczania podatku jest fakt, iż prowadzi się wtedy uproszczoną ewidencję księgową. Jednakże, nakłada ona na nas konieczność zapłacenia podatku, nawet w sytuacji, gdy koszty uzyskania przekroczyły przychód. Wiąże się to z brakiem możliwości wiązania tego rodzaju opodatkowania z pracą na etat.

  Nasze usługi w ramach ryczałtu dotyczą:

 • sprawdzania i korygowania dokumentów w kierunku formalnym i rachunkowym

 • prowadzenia rejestrów przychodów i wyposażenia

 • sporządzania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

 • tworzenie deklaracji VAT

 • sporządzania zgłoszeń NIP i przekazywanie ich do danego Urzędu Skarbowego

 • sporządzania deklaracji podatkowych

 • tworzenia przelewów z tytułu zryczałtowanego podatku dla Urzędu Skarbowego

 • w razie kontroli reprezentowanie klientaNasza lokalizacja

Nasza siedziba:

A&K Virtus Sp z o.o.

01-107 Warszawa

ul. Pustola 36

tel. 668 438 920

tel. 509 532 462

biuro@akvirtus.pl

NIP: 527-267-87-24